arrow_drop_up

Lasklus Nederland B.V. algemene voorwaarden

  
Voor Lasklus Nederland B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van Koninklijke Metaalunie (de Nederlandse organisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaalindustrie), te noemen de METAALUNIE VOORWAARDEN, van toepassing op alle offertes, opdrachten en contracten.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Rotterdam op 1 januari 2014, Uitgegeven door Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein, Nederland. © Koninklijke Metaalunie.

Download de Metaalunie voorwaarden 2019