arrow_drop_up

Project beschrijving

Vroegmiddeleeuws Spatha slagzwaard

Tijdens baggerwerkzaamheden in de Vecht is een vroegmiddeleeuws slagzwaard gevonden. Het zwaard dateert uit de 8ste eeuw na Chr. en was meer dan een meter lang. Het is geconserveerd en nu voor publiek te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
De punt van circa 30cm miste, aan ons de eer hier een vervangend deel voor te maken, zodat voor het publiek duidelijk is hoe lang het zwaard ooit was.

Lassen

scrol door 6 foto's van slijpen van plaat werk.

arrow_back arrow_forward